Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Katowicach


nr rachunku bankowego:
65 1600 1462 1879 5353 7000 0001


kod Swift Banku: PPABPLPKXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL65 1600 1462 1879 5353 7000 0001